Hvad er reglerne for aktiesparekonto 2021?

Aktiesparekontoen kan måske godt virke som lidt af en mundfuld at sætte sig ind i – men reglerne for aktiesparekonto 2021 er faktisk rimelig overskuelige.

Skattesatsen

Skattesatsen på aktiesparekontoen er det, der gør det lukrativt at have en anden konto til sine investeringer. Fra og med 1. januar 2019 kan man nøjes med blot at betale 17% i skat af afkastet af sine investeringer på aktiesparekontoen. Du binder heller ikke pengene, så de kan trækkes ud på et hvilket som helst tidspunkt. Kombinationen af den lave skattesats og hvor nemt det er at hæve sine penge, gør det særdeles optimalt for de fleste at have sig en aktiesparekonto, og det vil i stort set alle tilfælde være en god ide at få oprettet en.

Med aktiesparekontoen bliver dit afkast lagerbeskattet med blot 17% skat. Lagerbeskatning fungerer på den måde, at du én gang årligt betaler skat (17% i det her tilfælde), både af dit realiserede og urealiserede afkast. Alternativet er investeringer med frie midler, hvor du i 2021 betaler 27% i skat, op til 56.500, når du realiserer dit afkast, og hele 42% af alt over 56.500. Det vil altså sige, at selvom du blot har investeret et småt beløb, så vil du allerede fra første krone have en mere lukrativ beskatning.

Indbetalingsloft

  1. januar 2019, da aktiesparekontoen blev en realitet, var indbetalingsloftet på 50.000 kroner. Den 1. juli 2020 besluttede man sig fra politisk side at hæve beløbsgrænsen til 100.000 kroner, og så hævede man den igen 1. januar 2021 med blot 2.300 kroner, så indbetalingsloftet nu hed 102.300 kroner. Der er lagt op til at beløbet hæves med 50.000 kroner pr. år, men det skal besluttes politisk hvert år. Allerede 2 år efter indførelsen af aktiesparekontoen, valgte man at se bort fra de 50.000, og altså valgte at hæve den med kun 2.300 kroner. Da ideen om aktiesparekontoen kom på bordet, og aftalen blev indgået, var hensigten at få hævet indbetalingsloftet til 200.000 kroner over de næste par år, men som nævnt skulle det politisk forhandles fra år til år. Den nuværende regering og deres støttepartier, som altså har flertallet, har dog valgt at indbetalingsloftet ikke skal hæves, men skal blot følge pristalsreguleringen.

Én ejer pr. konto

Du må maks eje én aktiesparekonto. Du kan godt oprette aktiesparekontoer flere steder, eksempelvis en hos din bank, en hos Saxo, og en hos Nordnet, når de lancerer den – men det vil kun være den første, du opretter, der tæller. Du kan altså ikke eksempelvis lave 3 kontoer, og så have et loft på 306.900 kroner.

Categories: